Tomi Dijkema - dierengedrag - gedragsdeskundige voor honden en andere huisdieren

Honden in de zorg
Er wordt in de zorgverlening steeds meer gewerkt met dieren, ook met honden.
De meeste mensen kennen wel de blindengeleidehonden, en sommigen zijn misschien ook bekend met hulphonden voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten.

Minder bekend is dat er ook op andere gebieden in de zorg gewerkt wordt met dieren.
Zo heb ik een jongen van 14 bij de opvoeding van zijn hond begeleid. Niks bijzonders op zich, ware het niet dat Quinten autisme heeft en daarom een opvoedcursus op een gewone hondenschool te druk voor hem is. Layka's aanwezigheid heeft nu al effect: Quinten vindt het met Layka minder vervelend om alleen thuis te blijven, en staat uit zichzelf 's morgens vroeg op om Layka, in z'n eentje, uit te laten. Dat was vroeger ondenkbaar. Ook gaat hij nu met Layka, samen met mij en mijn hond, zelfstandig naar cursussen om zijn hond nieuwe dingen te leren. 

Therapiehonden
Daarnaast werk ik sinds 1 januari 2016 voor Stichting Contacthond. Deze organisatie zet honden in als uniek hulpmiddel bij therapie.
De therapiehonden helpen mensen met een hulpvraag, bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van Down of autisme, ouderen met dementie, jongeren met gedragsproblemen, en mensen die moeten revalideren. Daarbij werk ik samen met een humaan therapeut.

Cursus AAI/DOI
Ook ben ik als docent betrokken bij de Basiscursus Hondenbegeleider AAI/DOI van Stichting Contacthond in samenwerking met de Martin Gaus Academie.

Samen komen we er zeker uit!


Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint